วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับประถม ป.4 - ป.6


ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นักเรียนระดับชั้นประถม ป.4 - ป.6 แผนกสามัญและสองภาษา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 การศึกษาภายนอกห้องเรียนเพิ่มทักษะและความคิดวิเคราะห์สำหรับน้อง ๆ ระดับชั้นประถมปลายนักเรียนให้ความสนใจศึกษาข้อมูลจากวิทยากรสามารถตอบคำถามได้ ในการเข้าฐานความรู้แต่ละฐาน ท้องฟ้าจำลอง ศึกษาแรงโน้มถ่วง วิวัฒนาการของยุง ส่องกล้องจุลทรรศน์ ทั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้ได้อย่างเต็มที่จากทัศนศึกครั้งนี้เพื่อจุดประกายความคิดและเพิ่มทักษะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นประถม ป.1 - ป.3


โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นักเรียนที่ไปทัศนศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมปีที่ 1 - 3 แผนกสามัญและสองภาษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนที่น่าสนใจ มีทั้งกิจกรรมท้องฟ้าจำลอง ทดลองแรงโน้มถ่วงและสาระความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กิจกรรมในครั้งนักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจในการศึกษาหาความรู้ของแต่ละฐานความรู้เป็นอย่างดี

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับประถมและมัธยม ประจำปีการศึกษา 2561


โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี  ระดับชั้นประถมและมัธยม  จัดกิจกรรมวันแม่  เนื่องโอกาสวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายความจงรักภักดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และนักเรียนแสดงออกซึ่งความรักต่อแม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงยิมเนซียม  อาคาร 3  โดย คุณลัคคนา กุมภิรัตน์  เป็นประธานในกิจกรรมวันแม่   ปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนแม่เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่และเป็นผู้แทนรับการกราบแม่ ตัวแทนนักเรียนที่กราบแม่ได้ติดดอกมะลิให้กับคุณแม่เพื่อแสดงถึงความรักที่มีต่อแม่ผู้มีพระคุณ ในส่วนของการแสดงนักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านนาฎศิลป์ และร้องเพลงจีน


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ปกครองให้ความสนใจและร่วมงานจำนวนมาก