วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นประถม ป.1 - ป.3


โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นักเรียนที่ไปทัศนศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมปีที่ 1 - 3 แผนกสามัญและสองภาษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนที่น่าสนใจ มีทั้งกิจกรรมท้องฟ้าจำลอง ทดลองแรงโน้มถ่วงและสาระความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กิจกรรมในครั้งนักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจในการศึกษาหาความรู้ของแต่ละฐานความรู้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น